Category Archives: Studiuj poza Polską

Nie zmarnuj szansy!

Edukacja elementarna na uczelniach wyższych nie jest obligatoryjna, podobnie jak edukacja osób powyżej osiemnastego roku życia. Z tego właśnie powodu o wiele łatwiej zostać skreślonym z listy studentów.

Kontynuacja nauki na uczelni

Jeśli jesteśmy zafascynowani tym jak funkcjonują uczelnie wyższe, a także przejawiamy nieposkromiony głód wiedzy i chcemy zostać pracownikiem naukowym,

Studia tylko dla bogatych?

www.zdrojewski-bogdan.pl

W wielu sytuacjach spotykamy się z określeniem, iż osoby biedne nie stać na to, aby wysłać dzieci na studia. Taka teza może być prawdziwa w części przypadków, a zwłaszcza wtedy gdy rodzice