Category Archives: Praktyka

Praktyka czyni mistrza

Poznań studia I stopnia kursy językowe dla dorosłych

Studiowanie to nie tylko nauka teoretyczna, ale przede wszystkim dążenie do tego, aby wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyczny sposób. Z tego powodu tak istotna na każdej dobrej uczelni jest

Zostań na uczelni!

Najlepsi absolwenci mogą liczyć nie tylko na wyróżniający się dyplom czy stypendium naukowe w trakcie studiów, ale także na okazję do kontynuowania studiów na trzecim poziomie, tzn.