Powtarzanie przedmiotów i punkty ECTS

pcboost.pl wbkt.com.pl Croydons

Nowoczesne uczelnie od kilku lat korzystają z systemu punktowania ECTS. Stanowi on bowiem nieodzowny element większości regulaminów na uczelni. W odróżnieniu od szkoły średniej, możemy sami decydować o tym, jakie przedmioty wybierzemy. Tylko część z nich jest dla nas obligatoryjna i musimy je zdać.

Pozostałe zależą od naszych zainteresowań, a także od tego jaką specjalność chcemy mieć wpisaną w dyplomie. Zanim jednak rozpoczniemy wybór przedmiotów dodatkowych, musimy uwzględnić to jak bardzo są one punktowane. W regulaminie studiów określony jest minimalny próg punktów, które musimy zdać w danym semestrze i ile sumarycznie punktów należy uzyskać po danym roku akademickim.

Możliwości są tylko dwie: zdajemy przedmiot i uzyskujemy komplet punktów ECTS lub nie zdajemy jakiejkolwiek części przedmiotu i otrzymujemy za niego 0 punktów. Wówczas koniecznie musimy powtórzyć naukę tego przedmiotu w przyszłym semestrze lub roku akademickim, w wielu wypadkach wiąże się to z kosztami dodatkowymi.